Cookies

Cookies

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) sa pri jej prehliadaní vytvorí malý textový „cookie“ súbor. Ak tú istú stránku navštívite znova, vďaka súboru cookie sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás takáto stránka „spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup bez opätovného zadávania hesla. V prípade vypĺňania identifikačných údajov vám súbory cookies ponúknu doplnenie údajov vyplnených už pri predchádzajúcich návštevách tohto webového prostredia a v nadväznosti na tieto informácie sa vám zobrazí relevantný obsah a ponuky pre vaše predpokladané aktivity a služby, ktoré by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti našich webstránok prostredníctvom služieb ako napríklad google analytics, google adsense, facebook, linkedin a iné. Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto stránky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Právny základ spracúvania údajov z cookies

ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka nášho webového prostredia, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným z právnych základov môže byť súhlas ako dotknutej osoby a druhým môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa – našej spoločnosti – najmä pri sledovaní vašich aktivít a ich vyhodnocovaní v nadväznosti na to, že vám chceme ponúknuť čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách a v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

Aké cookies vyhodnocujeme?

Základné súbory cookies – tieto súbory umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážate, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Perzistentné cookies – slúžia na identifikáciu vami preferovaných aktivít, ktoré vedome vykonáte na našich stránkach.

Prevádzkové cookies – tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka webovej stránky a následne na zlepšovanie funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Reklamné súbory cookies – slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako google analytics, google adsense, facebook, linkedin a ďalší. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. Pravidlá používania si môžete dohľadať na stránkach týchto spoločností. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Aké údaje o vás môžeme vyhodnocovať?

  • Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)
  • Informácie o ip adrese pripojenia, údaj o prehliadači, ktorý používate
  • Informácie o vašej aktivite na našej stránke

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu uvedených aktivít na našej stránke s vašou osobou a teda aizované spracúvanie nemá vplyv na vaše práve a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom počítače a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak funkcionalite cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií získaných prostredníctvom cookies, a teda k problému s prihlásením sa. Návod na odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie.

Návod na vymazanie cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania?

Údaje z prehliadania uchovávané podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch.